Historia Kabaretu: rok szkolny 2008 - 2009.

Poprzedni rok szkolny zakończyliśmy próbami programu "angielskiego". Główny nacisk w czasie prób postawiliśmy na te fragmenty scenariusza, które miały stanowić program na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.W zespole pojawiły się nowe osoby z klas pierwszych - Ola Stroińska i Paweł Kumor i od razu zostały zaangażowane w występ. Ich pomoc była bardzo przydatna, bowiem z początkiem roku szkolnego z zabawy w Kabaret zrezygnowali Michał Szachnitowski i Tomek Draus (zdali maturę i pożegnali szkołę), Natalia Kozik, Marcelina Szymczyk, Tomek Martynus, Paweł Nowak i Rafał Szczepański (z różnych, prywatnych przyczyn).Występ bardzo podobał się nauczycielom. Wiele miłych słów usłyszeliśmy od nauczycieli, którzy po raz pierwszy zobaczyli występ naszego kabaretu. Inni także gratulowali nam występu, ale widać było, że spełniliśmy po prostu ich oczekiwanie dobrej zabawy.Nasi aktorzy zaczęli przyzwyczajać się do kapryszenia i w związku z tym program "angielski" w swojej pierwotnej, kompletnej wersji, tak jak i poprzedni program, również nie został wystawiony. Pewne jego fragmenty pozostały i stały się kanwą nowego programu, które uzupełniłem o nowe scenki. Wybrane fragmenty tego programu pokazaliśmy rodzicom uczniów w dniu spotkań rodziców z wychowawcami czyli popularnie mówiąc - w dniu wywiadówek.W czasie poprzedzającym występ kolejne osoby odeszły z zespołu - Dagmara, Alina, Roxana, Ania, Iza, Oliwia i Marta. Chęć zabawy w kabaret wyrazili kolejni pierwszoklasiści - Dominika Ciążyńska, Nikolina Góral, Krzysiu Chołuj, Piotrek Tutaj i Kuba Zawadzki. Nasz występ był częścią programu prezentującego działalność zespołów szkolnych o zainteresowaniach teatralnych - Kawiarenki Literackiej, Chochlika i naszego Kabaretu na 3/4. Chyba potraktowaliśmy ten program najpoważniej i dlatego dostaliśmy gratulacje nie tylko od widzów, ale również od opiekunów pozostałych zespołów. Ja także pogratulowałem debiutu najmłodszym aktorom - podobali się.Po tym występie z zespołem pożegnały się Ola Marzec i Maja. Przed nami natomiast był kolejny występ należący już do tradycji Kabaretu - część artystyczna zakończenia kolejnej edycji Chorzowskiej Olimpiady Matematycznej. Jak zawsze Królewska Pracownia Polonistyczna przywitała nas bożonarodzeniowym akcentem w postaci olbrzymiej choinki zajmującej połowę i tak niewielkiej scenki. Audytorium, tak jak scena, okazało się minimalne. Odbywające się w tym samym dniu inne uroczystości miejskie spowodowały, że po dyplomy i nagrody przyszło tylko kilku laureatów. Nie towarzyszyli im również prawie wcale opiekunowie i dyrektorzy macierzystych szkół. Przyćmione światło, choinka, zmrok za oknami i niewielu widzów wprowadziły dosyć senną atmosferę, która udzieliła się niestety aktorom. Występ był poprawny, ale brak mu było dominującego w kabarecie elementu zabawy.Po tym występie z Kabaretem pożegnali się: Agnieszka, Igor, Piotrek Grela i Marek - przygotowania do matury i obowiązki w szkole muzycznej okazały się priorytetem. Z trzecioklasistów pozostał tylko Mateusz.Nowy zespół zweryfikował scenariusz, usunął część skeczów, dodał nowe i postanowił pokazać się społeczności szkolnej zaraz na początku stycznia.

Drugi semestr roku szkolnego 2008/2009 rozpoczął nowy zespół Kabaretu. Z trzecioklasistów pozostał już tylko Mateusz Dziuba z IIIc. Pałeczkę w sztafecie zabawy w Kabaret przejęli natomiast pierwszoklasiści " Nikolina Góra, Dominika Ciążyńska, Kuba Zawadzki i Piotr Tutaj z Ic, Ola Stroińska z 1d oraz Kuba Chołuj z Ie. Jak widać Kabaret zdominowali uczniowie Ic, a w szczególności Kuba Zawadzki i Piotrek Tutaj. To oni zbierali teksty i grali przeważającą ilość ról. Pierwszy ich samodzielny występ to "Między metafizyką i rzeczywistością", który miał miejsce w lutym.Wersja zmieniona i skrócona została wystawiona na Dniach Otwartych Szkoły.Wszystkie te programy zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność.Te przedstawienia spowodowały, że tak naprawdę przygotowaliśmy nowy scenariusz i zaraz po występie na Dniach Otwartych pojawił się projekt nowego programu p. t. "Ból istnienia". Jego skróconą wersję przedstawiliśmy na II Zjeździe Absolwentów Szkoły,a całość w przedostatnim dniu szkoły.Niektóre fragmenty tego programu " dzięki uprzejmości p. prof. Popczyk " przedstawiliśmy w Domu Seniora w Chorzowie tego samego dnia.